Club 708 Sub head  spacer

spacer
Az Óangol juhászkutya (bobtail) eredete és korai története


  Angliában több száz éve vannak pásztorkutyák, de egy óangol juhászkutya sem vezetheti pontosan vissza õseit az 1870-es évekre korábbra. Angliában a XVIII. század közepére, amikor a gyapjú- és textilipar ugrásszerû fejlõdésnek indult, sok különbözõ juhászkutyafajta jelent meg. Ezek a fajták a jóval régebbi, közép- és kelet-európai terelõ és õskutyákból fejlõdtek ki. Ezeknek leszármazottjai a collie, a cheltie.,a bearded és a border collie-k és az óangol juhászkutya.
A bearded collie a bobtail legközelebbi fajtatiszta rokona. Harhaway, az egyik legünnepeltebb korai juhászkutya, akinek a javára írták a jó szõrtípus rögzítését a fajtában, nagyon hasonlít a mai beardier-re. 1891. június 8-án született.
Az óangol juhászkutya önálló fajtaként való felbukkanását nem lehet a farokvágás gyakorlatával sem meghatározni. Már õsidõk óta vágják a kutyák farkát. Feudális nemesek hatalmas birtokokat, mint kizárólagos vadászterületeket tartottak fenn. Azt gondolták, hogy ha levágják a parasztok kutyáinak a farkát, akkor ezek az állatok már nem lesznek képesek utolérni a vadat.
A farokvágást egykor a munkakutyák jelölésére is használták. Ezek az állatok a mindennapi munkában segítettek a parasztoknak, következésképpen nem vetettek ki rájuk adót. De ez a rokonszenves magyarázat nem egészen elegendõ az óangol juhászkutya, mint határozottan farok nélküli fajta megjelenésének meghatározása és idõbeni behatárolására.

A kutyákra kivetett adók sohasem voltak gyakoriak Angliában. Viszont a kontinentális Európában igen. Az elsõ „Juhászkutyák, rövidfarkú angol” bejegyzések az Angol Kennel Clubnál 1877-ben voltak.


Az óangol juhászkutyáknak szerencséjük volt, mert olyan elkötelezett, hosszú életû csodálóik akadtak, mint Freeman Lloyd és Henry Arthur Tillei, akik sok élményüket és tapasztalatukat közreadták.
A fajta megbecsülésében és fennmaradásában fõleg a második világháború utáni zavaros idõkben az amerikai érdeklõdés is nagy szerepet játszott.
Az óangol juhászkutya rövid idõ alatt Magyarországon is kedvelt lett. Aki ezt a nagyszerû fajtát választja, tartozik neki annyival, hogy jellegébõl eredõ küllemhez tartja úgy, hogy fajtájának méltó képviselõje legyen.

 

spacer Image
spiral
Image
  home | kenneltörténet | fajtatörténet | In memoriam | több kép